Ngoài thực phẩm, ưu thế của các startup Hàn Quốc còn là công nghệ tài chính, sinh học, công nghiệp vận tải và không thể thiếu giải trí, thời trang và làm đẹp…