Thi trắc nghiệm Toán gây bất ngờ cho các thi sinh trong việc tìm tài liệu và thích nghi với hình thức mới này. Đây là môn đòi hỏi tư duy, lý luận, phân tích. Liệu rằng thi trắc nghiệm Toán có là một phương thức đúng đắn?

VIDEO LIÊN QUAN