Nhiều lực lượng đã được huy động để hướng dẫn người đi đường nên còn quá sớm để đánh giá được kết quả của giải pháp này. Nhưng chúng ta có thể hy vọng là giao thông trên tuyến đường này sẽ bớt ùn tắc và lộn xộn hơn.

VIDEO LIÊN QUAN