Từ ngày 21.3, cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục thông quan đối với các sản phẩm thép nhập khẩu (NK) khi có thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng NK theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015 của Bộ Công thương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK.

VIDEO LIÊN QUAN