Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản thống nhất với đề xuất của UBND TP.HCM về việc cho phép 2 ứng dụng gọi xe là Go-Viet và FastGo được phép hoạt động.

VIDEO LIÊN QUAN