TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế gắn với an toàn dịch tễ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tồn tại, việc nới lỏng phục hồi kinh tế dựa trên nguyên tắc an toàn, linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch, trong đó căn cứ quan trọng hàng đầu là kết quả tiêm vắc xin. Các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực để đẩy nhanh tiêm phủ mũi 2 cho người lao động, mục tiêu hướng tới là thẻ xanh vắc xin - vùng xanh sản xuất.

VIDEO LIÊN QUAN