The Bandfest 2018 là một festival âm nhạc quốc tế dành cho các ban, nhóm nhạc sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào 30/4. Đây là ý tưởng của nhạc sỹ Anh Quân nhằm tôn vinh vai trò của các ban, nhóm nhạc Việt và giới thiệu các nhóm nhạc mới đến với công chúng

VIDEO LIÊN QUAN