Một cuộc phẫu thuật đặc biệt mới được các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công giúp cho một người phụ nữ bị khuyết tật chân cao, chân thấp suốt 18 năm. Đến hiện tại sau 2 ngày mổ, bệnh nhân đã có thể đứng dậy.

VIDEO LIÊN QUAN