Một 1 chiếc máy có cả tính năng gieo hạt và bón phân, lại được chế tạo bởi một thầy giáo. Quá tuyệt vời.

VIDEO LIÊN QUAN