Đề xuất thay đổi giờ làm việc buổi sáng của các cơ quan hành chính nhà nước khiến nhiều người cho rằng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của họ.

VIDEO LIÊN QUAN