Khách du lịch vẫn đông và các khách sạn vẫn kín phòng nhưng tình trạng tắc đường hay bị kẹt cứng người đã không còn xảy ra như trước kia nữa bởi Sầm Sơn năm nay đã mang một diện mạo mới có nhiều đổi thay.

VIDEO LIÊN QUAN