Hiện nay, tại các khu vực cửa khẩu sang Trung Quốc, việc thông quan hàng hóa đang mất nhiều thời gian hơn so với trước đây, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Trung Quốc đã thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu. Trước tình trạng này, nhiều giải pháp đã được thực hiện để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

VIDEO LIÊN QUAN