Trong 30 triệu giao dịch trên ví điện tử của một nhà mạng Có gần ¼ số người dùng sử dụng cú pháp USSD 94% trong số đó là thao tác trên điện thoại phổ thông. Những con số ngày càng tăng nhanh Người thu nhập thấp – khu vực nông thôn đang tiếp cận nhiều hơn với giao dịch số Cơ hội và thách thức nào cho Mobile Money?

VIDEO LIÊN QUAN