Kể từ đầu tuần này, trẻ em tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã bắt đầu năm học mới. Để bảo vệ các em trước các biến thể Delta, các chương trình tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên đang được các quốc gia đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

VIDEO LIÊN QUAN