Tiểu bang California đang phải trải qua điều kiện thời tiết bất bình thường do hiện tượng El Nino gây nên.

VIDEO LIÊN QUAN