Thắng lợi của quân ta ở chiến dịch Huế - Đà Nẵng, đã đẩy quân địch vào thế suy sụp lớn về tinh thần, tổn thất lớn về vật chất, tan rã về tổ chức, bế tắc hoàn toàn về chiến lược, chiến thuật. Thế trận lúc này như những quân cờ đôminô đã đổ dọc duyên hải miền Trung, để chuẩn bị “chiếu tướng” ở Sài Gòn.

VIDEO LIÊN QUAN