Tại những cơ sở sản xuất cồn y tế, muối sinh lý độc hại, loại cồn được sử dụng được xác định là loại bị cấm do tính chất cực độc, có mùi cay hắc đặc trưng của cồn công nghiệp. Dây chuyền sản xuất cũng không đảm bảo khi chỉ có các thùng phuy lớn và xô nhựa mất vệ sinh

VIDEO LIÊN QUAN