Trong vai người đi buôn gỗ, phóng viên VTV24 đã có mặt tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xâm nhập vào khu "chợ gỗ lậu" đã tồn tại từ lâu ở cao nguyên.

VIDEO LIÊN QUAN