Để sản xuất khẩu trang, mỗi cán bộ, công nhân ở nhà máy của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế (Mebiphar) đều phải tuân thủ những quy định vệ sinh an toàn tuyệt đối, vô cùng ngặt nghèo

VIDEO LIÊN QUAN