Dự báo, gần 1/2 dân số Thái Lan sẽ trên 65 tuổi vào năm 2040 và đất nước Chùa Vàng sẽ phải đối mặt với gánh nặng phúc lợi và nguy cơ thiếu lao động trầm trọng. Trước những thách thức này, chính phủ Thái Lan đã có những biện pháp để khuyến khích người dân sinh thêm con

VIDEO LIÊN QUAN