Khôi phục ngành du lịch hậu đại dịch đang là bài toán với nhiều quốc gia trong đó có xứ sở chùa vàng Thái Lan. Và nhằm thực hiện mục tiêu này, một kế hoạch mở cửa từng giai đoạn, nhấn mạnh việc giảm thời gian cách ly và yêu cầu chứng nhận tiêm chủng đang được nước này vạch ra.

VIDEO LIÊN QUAN