Việc trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển là việc làm rất có hiệu quả trong việc giữ đất, trong đó lấy phòng ngừa thảm hoạ là mục tiêu cơ bản, thay đổi trọng tâm từ ứng phó thảm họa sang giảm nhẹ thảm họa.

VIDEO LIÊN QUAN