Còn tại Thái Lan, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, nước này đã chính thức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc - nhưng vẫn tiếp tục duy trì sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó tốt hơn với đại dịch COVID-19. Phóng viên Ngọc Phương - thường trú Đài THVN tại ASEAN thông tin chi tiết.

VIDEO LIÊN QUAN