Thái Lan đang sử dụng tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quốc, được đặt tên là tiêu chuẩn một hệ thống nhằm thu hút du khách quốc tế, đây là điểm ưu tiên trong chiến lược mở cửa của nước này để khôi phục hoạt động du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Thái Lan.

VIDEO LIÊN QUAN