Theo dự báo, El Nino tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2016, ngoài cường độ mạnh, đây là El Nino dài nhất trong lịch sử quan trắc ở nước ta. Năm 2015, khu vực Tây Nguyên đã có gần 95.000ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước và hàng chục ngàn người bị thiếu nước sinh hoạt.

VIDEO LIÊN QUAN