Mô hình "taxi công nghệ" của Uber, Grab đang tiếp tục gây tranh cãi giữa doanh nghiệp, địa phương và ngay cả những nhà làm luật. Tuy nhiên, Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải của Bộ GTVT sắp ban hành đang được kỳ vọng sẽ mang lại môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp này.

VIDEO LIÊN QUAN