Tại buổi họp, Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác cách ly là đặc biệt quan trọng, nếu không việc lây lan ra bên ngoài sẽ theo cấp số nhân. Bộ Y tế cũng đưa ra giải thích tại sao phải tiến hành xét nghiệm sau 3 ngày nhập cảnh. Nguyên nhân là do khi đó việc tải lượng virus mới đảm bảo để xét nghiệm chính xác và toàn bộ xét nghiệm là miễn phí.

VIDEO LIÊN QUAN