Ông Edmond Lee,Tổng giám đốc Tập đoàn Lee & Man, cho biết, phát triển bền vững quan trọng ngang ngửa việc làm ra lợi nhuận. Lee & Man quan niệm, việc làm ra lợi nhuận nhiều hôm nay nhưng lại không có nền tảng để phát triển tiếp thì cũng không ổn.

VIDEO LIÊN QUAN