Những nội dung chính đáng chú ý: Hàng loạt các chỉ đạo nóng từ phía cơ quan chức năng…Xử phạt chủ đầu tư, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, khởi tố…Liệu người dân có thu hồi lại quỹ bảo trì chung cư đang bị nhiều chủ đầu tư chiếm dụng? Thời trang thế giới và sự chuyển dịch chiến lược "gần bờ" trong chuỗi sản xuất;...

VIDEO LIÊN QUAN