Những nội dung đáng chú ý: 'Lằn ranh đỏ' đối với tài sản số; Cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Phiên đấu giá đất tỷ đô ở Thủ Thiêm và câu hỏi về nguy cơ bất động sản 'té nước theo mưa'; Đâu mới là ổ bánh mì ngon nhất TP. Hồ Chí Minh?

VIDEO LIÊN QUAN