Những nội dung chính đáng chú ý: Điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư; Hàng loạt quốc gia mở cửa biên giới cho du khách quốc tế, ngành du lịch thế giới đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19;...

VIDEO LIÊN QUAN