Những nội dung đáng chú ý: Giảm phí trước bạ, thị trường ô tô 'đảo chiều'; Lạm phát là rủi ro chính với kinh tế toàn cầu; Lời giải cho bài toán phụ thuộc nguyên phụ liệu ngành dệt may; Đã có thể thanh toán nhiều dịch vụ bằng Mobile Money

VIDEO LIÊN QUAN