Táo Kinh Công - Táo mới của Thiên Đình, đảm nhiệm cả 2 trọng trách về Kinh tế và Công thương nên tất nhiên sẽ được Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu "chăm sóc" hết sức chu đáo.

VIDEO LIÊN QUAN