Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, một năm học mới sẽ lại bắt đầu với ngày khai trường. Tại thời điểm này, rất nhiều sự chuẩn bị của cả ngành Giáo dục, nhà trường, gia đình,... cho một năm học mới với những ảnh hưởng của COVID-19 đã và đang được gấp rút triển khai. Đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số được chú trọng.

VIDEO LIÊN QUAN