Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số sự cố về an toàn thực phẩm cũng như ngộ độc thực phẩm trong trường học. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng liên quan của TP. Hà Nội đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

VIDEO LIÊN QUAN