Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 06-8 đến ngày 08-7.

VIDEO LIÊN QUAN