Ngoài lễ hội, mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cũng phải tạm dừng - đây là yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tăng cường việc phòng chống dịch bệnh do virus Corona

VIDEO LIÊN QUAN