Đường Hồ Chí Minh trên biển là một thiên anh hùng ca bất tử, một bộ phận quan trọng của hệ thống vận tải quân sự chiến lược trong chiến tranh. Chúng tôi mời tới đây các nhân chứng của hải trình 60 năm trước, những người vẫn đang hàng ngày, hàng giờ miệt mài cống hiến cho Tổ quốc.

VIDEO LIÊN QUAN