Các nhà khoa học Trung Quốc vừa có bước đột phá trong các cuộc thí nghiệm lâm sàng về việc tái tạo phổi bằng tế bào gốc.

VIDEO LIÊN QUAN