Nhiều nơi mới phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ngày 25/8 vừa qua dù đã nhận đủ hồ sơ từ trước đó 10 ngày. Tại sao lại có sự chậm trễ này?

VIDEO LIÊN QUAN