Tình trạng người đi bộ băng qua đường cao tốc không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn cho các phương tiện khác.

VIDEO LIÊN QUAN