Trong tình hình dịch bệnh Covid như hiện nay, dự đoán là nhu cầu mua khẩu trang phòng bệnh của người dân sẽ còn tăng cao, trước tình hình này thì một số đối tượng ở An Giang còn tổ chức vận chuyển hàng khẩu trang nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào Việt Nam.