Diện tích rừng bị đầu độc thuộc tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, nhiều chòm rừng đang ngả vàng hoặc đã chết khô. Nhiều vị trí rừng đã bị đốt cháy. Những thân cây đường kính 30-40cm cháy đen. Hàng ngàn cây thông đang độ phát triển chết đứng, tức tưởi. Rừng xanh phủ một màu đỏ quạch, loang lổ da báo.

VIDEO LIÊN QUAN