Những thông tin đáng chú ý: Những bất cập trên thị trường phái sinh khiến phần thắng đang thuộc về 1 bộ phận nhà đầu tư lớn. Chính phủ Australia sẽ rút quảng cáo khỏi các nền tảng của Facebook

VIDEO LIÊN QUAN