Bản tin có các nội dung đáng chú ý: Khó sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ để thế chấp vay vốn; Doanh nghiệp Việt Nam ít chủ động sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại; Mâu thuẫn thị trường việc làm ở Mỹ; IMF: Kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi ấn tượng; Việt Nam có 6 tỷ phú trong danh sách thế giới

VIDEO LIÊN QUAN