Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: 60 tấn gạo Việt Nam lần đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo Hiệp định thương mại tự do Anh - Việt Nam 3.000 container hàng vô chủ ở các cảng sẽ được thanh lý 55% doanh nghiệp FDI báo lỗ Lạng Sơn thu hút các nhà đầu tư chiến lược

VIDEO LIÊN QUAN