Những nội dung đáng chú ý: Nhà đất khó tìm người mua; Định hướng phát triển bền vững ngành sữa; Hàng không châu Âu giảm chuyến bay vì thiếu nhân sự; Đề nghị điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng...

VIDEO LIÊN QUAN