Những nội dung chính đáng chú ý: Các sàn bất động sản, môi giới, doanh nghiệp dùng chiêu trò đẩy giá; Thị trường trong nước bước vào mùa mua sắm cuối năm, nông sản khó xuất khẩu có thể được tiêu thụ; Cổ phiếu của Evergrande bị ngưng giao dịch tại Hongkong, Trung Quốc;...

VIDEO LIÊN QUAN