Những nội dung đáng chú ý: 8 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trong ngày đầu trở lại; Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tuyển dụng nhân sự phục hồi sản xuất; Trung Quốc điều chỉnh cơ chế kiểm soát sản lượng và giá nhiệt điện; Trao quyền sản xuất gắn với trách nhiệm phòng dịch cho doanh nghiệp.

VIDEO LIÊN QUAN