Tại Việt Nam, thị trường giao dịch tranh nghệ thuật đã từng bắt đầu khi trường Cao đẳng mỹ thuật đông dương được người pháp thành lập năm 1925, các tác phẩm tranh của hoạ sỹ Việt Nam được tổ chức đấu xảo. Cho đến 3 năm trở lại đây, những nhà đấu giá tranh đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động tại Hà Nội và TPHCM, tranh Việt được công khai giao dịch, được thị trường quốc tế ghi nhận liên tục có tác phẩm cán mốc giá trị đấu giá hơn 1 triệu đô la mỹ.  

VIDEO LIÊN QUAN